1. Vselitev gostov je možna od 14:00 ure.
2. Ob prihodu v apartma, so se vse osebe dolžne prijaviti gostitelju in mu predati osebne dokumente
3. Prosimo, da skrbite za red in čistočo v bivalnih prostorih. Ob odhodu ste dolžni apartma zapustiti v stanju, kot ste ga prejeli ob prihodu.
4. Poškodbe in okvare ste dolžni prijaviti gostitelju. Namerno povzročeno škodo, mora kriti povzročitelj sam.
5. Ob namestitvi dodatnega ležišča, se to zaračuna po standardni ceni.
6. Pregled inventarja se opravi ob prvem prihodu in zadnjem odhodu gostov. Popis inventarja se nahaja pri gostitelju.
7. Nočni red in mir je od 23:00 ure zvečer in traja do 06:00 ure zjutraj.
8. Gosti so na dan odhoda dolžni zapustiti apartma do 10:00 ure
9. Gosti lahko pisno pritožbo pošljejo po e-pošti kuret.iztok@gmail.com. na pisno pritožbo bomo odgovorili v roku 15 dni od prejema.